Danube Institute
Batthyány Lajos Alapítvány
www.budapost.eu
Friends of Hungary Foundation

Subscription

Hungarian Review annual subscriptions for six issues, including postage (choose one):

 
 
 

 

Public Service Report of BL Nonprofit Ltd.

8th January 2014


Cégnév: BL Nonprofit Kft
Székhely: 1067. Budapest Eötvös u. 24. I/16.
Adószáma: 22990600-2-42

 

 
Közhasznúsági jelentés
2012.év

 

 

 
Dr. Granasztói György
ügyvezető

 

 

 
 
Nonprofit Társaság adatai:
Székhelye: 1067. Budapest Eötvös u. 24. I/16.
Telephelye: 1067. Budapest Aradi u. 13 félemelet 1.
Adószáma: 22990600-2-42
Statisztikai számjele: 22990600-5814-113-01
Képviseletre jogosult: Dr Granasztói György
Könyvelőcég: Perfecta Solutio Kft / képviseli: Ernst Gábor/
Székhelye: 1037. Budapest Lángliliom u.2.

 
Társaság bemutatása:

 
A BL Nonprofit Kft 2010.november 2-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon, 01-09-947934 végzésszám alatt. A társaság alapítója a Batthyány Lajos Alapítvány. Fő tevékenysége, kiemelt célja a magyar kultúra, a szellemi és anyagi kulturális örökség ápolása és terjesztése itthon és külföldön, ide értve az ismeretterjesztést, a tudományos kutatás eredményeinek bemutatását, az oktatás segítését, ennek érdekében elsősorban nyomtatott és internetes tartalmak kiadását és terjesztését. A társaság közhasznú tevékenységet végez. Üzletszerű tevékenységet nem folytat. A társaság képviseletére önállóan Dr. Granasztói György ügyvezető jogosult.

 
Közhasznú tevékenység bemutatása:
A BL Non-Profit Kft. fő tevékenysége a Hungarian Review című, kéthavonta megjelenő angol nyelvű folyóirat kiadása, terjesztése és fenntartása. A Hungarian Review elsőrangú magyar és külföldi szerzők írásait közli Magyarország és Közép-Európa arculatáról, múltjáról és céljairól, valamint a régiónkat érintő nemzetközi kérdésekről. A lapot elsősorban diplomaták, politikai elemzők, Magyarországon élő külföldiek és a nemzetközi értelmiségi elit körében terjesztjük világszerte, illetve ilyen olvasók kezébe juttatjuk el tiszteletpéldányok formájában is. A lap teljes terjedelmében felkerül a világhálóra és nemzetközi digitális könyvtárakba. Kapható az Amazonon is. A kiemelkedő, közismert szerzők megbízása és javadalmazása, a cikkek kifogástalan nyelvi színvonalának a biztosítása, a lap szerkesztéséhez szükséges, professzionálisan legmagasabb szintű szakemberek javadalmazása együttesen jelentős összeget tesz ki, melynek nagyobb részét közpénzből, kisebb részét eladási bevételből látja el a Kft. A lap alkotóinak munkáját számtalan dicsérő külföldi kommentár igazolja vissza.
 
Gazdasági- pénzügyi helyzet bemutatása:
 
A Társaságnak munkaviszonyban álló munkavállalója nincs, az adminisztrációs és szakmai feladatok ellátása vállalkozási jogviszonyban történik.
A Társaság kizárólag alapító okiratában rögzített közhasznú tevékenységét végzi, vállalkozási célú bevétele, ill. költsége, ráfordítása nem volt.
Kiemelten: /Ft-ban/
 
Bevétel:
Közhasznú tevékenységből: 3.604.124.-
Támogatásból: 54.500.000.- ( Ebből 2012-ben folyósított 20.000.000.- előző évre vonatkozó, míg a 2012-re megítélt támogatásból 2013-ra áthúzódó folyósítás 5.500.000.-) A támogatást teljes egészében az alapító (Batthyány Alapítvány ) nyújtotta.
 
Költségek, ráfordítások:
Anyagköltségként: 1.831.656-/ Legjelentősebb tétele: irodaszer: 1.683.884.-/
 
Igénybevett szolgáltatásként: 34.746.217.-
-          telefonköltség:                          571.492.-
-          postaköltség:                         2.982.919.-
-          irodabérlet:                             1.269.464.-
-          hirdetés,reklám:                      784. 668.-                                                .-
-          szakmai szolgáltatások:     21.249.030.- / cikkírások, grafikai tervek, kivitelezések, honlap szerkesztés, szöveggondozás, fordítások díjazásai/
-          adminisztratív szolgáltatás: 7.888.664.- / ügyvédi díj, könyvelés, irodai adminisztráció díja /
                Egyéb szolgáltatásként:                479.052.-
-          bankköltség:                          377.472.-
-          közös költség:                          98.580.-
-          hatósági díjak:                           3.000.-
 
Pénzügyi eszközök bemutatása: 2.104.775.-
-          pénztár:                                   420.595.-
-          elszámolási betétszámla:  1.684.180.-
 
Befektetett eszközök:                      308.999.-
-          immateriális javak:                    43.185.- ( irodai szoftverek)
-          irodai berendezések:              265.814.- ( irodai berendezések,
                                                                             számítógéppark)
                A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek.
                Rövid lejáratú kötelezettségek:    3.420.070.-
-          belföldi szállító:                       2.956.862.-
-          kifizetői szja:                               221.000.-
-          eho:                                                 8.143.-
-          tb.kötelezettségek:                     82.010.-
-          szakképz.hj.:                                    4.250.-
-          késed.pótlék:                               14.000.-
-          szociális hozzájár.:                       86.982.-
-          egyéb rövid köt.:                          46.823.-

Adófizetési kötelezettség:
A társaság kizárólag alapító okiratban rögzített tevékenységéből szerzett bevételt és azzal összefüggésben számolt el költséget, ráfordítást, ezért adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 
Budapest, 2012.05.31.
 

« backHUNGARIAN REVIEW is published by BL Nonprofit Kft.
It is an affiliate of the bi-monthly journal Magyar Szemle, published since 1991
Publisher: Gyula Kodolányi
Editor-in-Chief: Gyula Kodolányi
Editorial Manager: Ildikó Geiger
Editorial office: Budapest, 1067, Eötvös u. 24., HUNGARY
E-mail: hungarianreview[at]hungarianreview[dot]com
Online edition: www.hungarianreview.com

Genereal terms and conditions